Over 200 var rammet, men nå skal strømmen være tilbake

Nyheter

Vesterålskraft melder at over 200 kunder mellom Sigerfjord og Gullesfjordbotn er berørt av et strømbrudd.

Via en gruppe på Facebook for feilrettinger i regi av Vesterålskraft, meldes det også om kunder på Strand i Sortland som er rammet av strømbruddet.

Strømmen skal ha blitt borte ved 14.30-tida mandag. Vesterålskraft melder at det er en feil i strømnettet som er årsaken til bruddet, og at det pågår feilretting. De regner med å ha feilen rettet innen 17.30.

Klokka 15.40 går det frem av dekningskartet at i overkant av 70 abonnenter fortsatt er uten strøm.

Klokka 16.15 er meldingen at det fortsatt jobbes med å rette feilen og at Vesterålskraft regner med å være ferdig klokka 19.00. Det er 76 kunder som ifølge dekningskartet skal være uten strøm.

Klokka 19.00 var det fortsatt flere som ikke hadde fått strømmen tilbake.

Klokka 19.45 meldes det om 56 abonnenter, hovedsakelig i Gullesfjord-området, som fortsatt er uten strøm.

Like over 20.30 var det ifølge Vesterålskraft sine nettsider rettet opp i feilene som skapte problemer for kundene tidligere på ettermiddagen og kvelden.