Tiltalt for vold mot barn

En vesteråling står tiltalt for flere voldsepisoder mot barn.

Illustrasjonsbilde. 

Nyheter

En mann i 20-årene fra Vesterålen står under tiltale ved Midtre Hålogaland tingrett for overtredelse av straffeloven for ved trusler, tvang, frihetsberøvelse, vold eller andre krenkelser, alvorlig eller gjentatt å ha mishandlet sin tidligere samboers slektning.