Fisk for milliarder på dårlige fylkesveier:

– Fylket må være i økonomisk stand til å ta et vei-løft

VOL skrev fredag at fisk for milliarder av kroner fraktes på dårlige fylkesveier i Vesterålen. Karianne Bråthen, 4. kandidat til Stortinget for Nordland Ap, sier fylket må settes i stand til å ta økonomiske løft på veinettet.

Stortingskandidat for Nordland Ap, Karianne B. Bråthen  Foto: Martin Losvik

Nyheter

I Vesterålen fraktes det enorme mengder gods på veiene, der både laks og hvit fisk fra Hadsel, Bø, Øksnes, Andøy og Sortland finner veien videre ut av regionen. I tillegg er det stor byggeaktivitet i mange kommuner og næringslivet investerer. Alt dette fører til økt trafikk på et allerede tynnslitt fylkeskommunalt veinett, skrev VOL fredag.