Reguleringen av Gjerstad masseuttak:

Mulig å ta stein ut bakveien

For å unngå konflikter med beboere i nærheten, ser Hadsel kommune på å ta ut stein fra Gjerstad masseuttak bakveien. Altså fra lenger inn i marka enn der det er i dag.

Reguleres: Gjerstad masseuttak skal reguleres, og for å verne nærboende for støy- og støvproblematikk jobbes det med å gå inn i uttaket lenger inn i marka.  Foto: Skjermdump Google maps

Nyheter

Da formannskapet i Hadsel diskuterte reguleringsplanen til Gjerstad masseuttak, var det ikke fritt for påminnelser om forrige gang de folkevalgte i kommunen skulle få masseuttaksdrift inn i et system. Brattåsen masseuttak på Hadseløya ble heftig debattert da det uttaket skulle reguleres, og kommunen ønsker å unngå lignende problemer nå.