Skoleledere og lærere på skolebenken etter regelbrudd

Hadsel kommune har besluttet å sette skoleledere og lærere på skolebenken etter at Statsforvalteren i Nordland påviste regelbrudd knyttet til særskilt språkopplæring ved Stokmarknes skole.

Nye rutiner: Oppvekstsjef Line Jeanette Pedersen i Hadsel har nå informert Statsforvalteren om hvordan kommunen har fulgt opp påleggene fra Statsforvalteren i Nordland.  Foto: Per Eivind Knudsen

Nyheter

Bakgrunnen er at en tillitsvalgt ved skolen tidligere sendte en bekymringsmelding til Statsforvalteren i Nordland om forholdene på skolen. I slutten av juni sendte Statsforvalteren varsel om pålegg.