Sortland-rederen tror ikke det blir flere «lys i husan» av å overføre kvoter fra hav til kyst

Sortland-reder Håkon Gullvik mener mange av løsningene politikerne har presentert i valgkampen er lettvint og lite gjennomtenkt.

«Olagutt»-eier Håkon Gullvik.   Foto: Arkivfoto

Nyheter

Hvis målet er å skape mer helårig aktivitet langs kysten, bør politikerne fokusere på videreforedling, heller enn omfordeling, sier reder Håkon Gullvik til Fiskeribladet (abonnement). Han eier kystfartøyet «Olagutt» på vel 30 meter.