– Det må utdannes flere sykepleiere. Det er åtte ledige stillinger bare i Sortland

Leder i Norsk Sykepleierforbund i Nordland mener det er for mye snakk, og for lite handling rundt sykepleiermangelen. SVs Christian Torset sier det er åtte ledige stillinger bare i Sortland kommune.

Christian Torset, gruppeleder i Sortland og Nordland Sosialistisk Venstreparti (SV).   Foto: Kristine Lindebø

Nyheter

− Vi mangler 600 sykepleiere i Nordland, min bekymring er pasientsikkerheten, innleder leder i Norsk Sykepleierforbund i Nordland, Gjertrud Helene Krokaa. Hun mener det er for mye snakk, og for lite handling.