Har anmeldt en ruspåvirket bilfører hver dag

I gjennomsnitt er det blitt stanset og anmeldt mer en enn en bilfører hver dag som har kjørt ruspåvirket.

Færre personer har blåst rødt i trafikken så langt i 2021 enn i samme periode i fjor.   Foto: Gorm Kallestad / NTB

Nyheter

Tall fra MA Rusfri Trafikk viser at det er 324 personer som så langt i 2021, mellom 1. januar og 31. august, har blitt anmeldt for å ha fyllekjørt eller kjørt påvirket av andre rusmidler i Nordland politidistrikt.