Foreslår nye regler for regulering av pensjon

Fra og med neste år skal alderspensjon under utbetaling får en årlig regulering som tilsvarer et gjennomsnitt av pris- og lønnsveksten.

Illustrasjonsfoto. 

Nyheter

Det melder Arbeids- og sosialdepartementet i en pressemelding.

Departementet sendte torsdag ut forslaget på høring. Høringsnotatet følger opp Stortingets enstemmige vedtak om endret regulering av pensjon.

Med pensjonsreformen ble det innført nye reguleringsendringer i folketrygden. I dag blir pensjon under utbetaling regulert med lønnsveksten og deretter fratrekkes det 0,75 prosent. Dette er nå foreslått endret til at pensjon skal reguleres med gjennomsnitt av pris- og lønnsveksten.

Høringsfristen er satt til 28. oktober.

Endringer i pensjonstrygden for fiskere

Torsdag ble også et forslag om endringer i loven om pensjonstrygd for fiskere sendt på høring.

Dette er en lovbestemt pliktig ordning som ble opprettet i 1957 for personer med fiske som hovednæring.

– Ordningen er ikke tilpasset pensjonsreformen og har i tillegg finansielle utfordringer. I høringsnotatet ligger et forslag om at ordningen skal bli lukket slik at den på sikt vil bli avviklet, står det i pressemeldingen fra Arbeids- og sosialdepartementet.

Høringsfristen er satt til 16. desember.