Sprikende forklaringer i voldssak

De to tiltalte har vidt forskjellige forklaringer om hva som skjedde med fornærmede under en alkoholpreget fest på Andenes i desember 2019. Det var flere deltakere på festen, men ingen av dem fikk med seg det som skal ha skjedd utenfor.

DOM OG FRIFINNELSE: Aktor Kay Rønning Nyvold ba Midtre Hålogaland tingrett dømme en tiltalt og frifinne en annen i en voldssak som torsdag ble behandlet i retten.  Foto: Jørn Aune

Nyheter

To andværinger møtte torsdag i Midtre Hålogaland tingrett tiltalt for å ha utøvd eller medvirket til vold mot en annen andværing. De er tiltalt for grov kroppskrenkelse der det i skjerpende retning var at volden var utøvd av flere, hadde stort skadepotensial og at den bar preg av mishandling.