Fiskemottak økte omsetningen med 347 millioner kroner

Myre fiskemottak økte omsetningen med 66 prosent fra 2019 til 2020.

Daglig leder Ted Robin Endresen ved Myre Fiskemottak.  Foto: Tommy Hansen

Nyheter

Ifølge selskapets årsregnskap for 2020 var fjorårets omsetning på 875 millioner kroner, mot 527 millioner kroner i 2019. Det utgjør en økning på 347 millioner kroner.