Dette koster 16 millioner hver dag

Nordmenn må ut med 1,5 milliarder kroner hver høst som følge av skader på bil etter kollisjoner.

Bulke- og kollisjonsskader koster i gjennomsnitt 20.000 kroner per gang det smeller.   Foto: NTB

Nyheter

Det er Frende Forsikring som kommer med tallet i en pressemelding og refererer til Finans Norge som kilde for tallene.