Flere stemmesedler forkastet i Vesterålen

Flere stemmesedler avgitt under stortingsvalget i flere kommuner i Vesterålen er forkastet av Fylkesvalgstyret i Nordland.

Kari Anne Bøkestad Andreassen er leder i fylkesvalgstyret i Nordland. 

Nyheter

Det viser møteboka for fylkesvalgstyret i Nordland. Valgstyret i Sortland hadde godkjent fire stemmer til Arbeiderpartiet. Disse stemmene var godkjent uten stempel utenpå stemmedsedlene. Stemmesedlene ble derfor forkastet av Fylkesvalgstyret. To stemmer til Piratpartiet ble også forkastet fordi det ikke var stempel utenpå stemmeseddelen.