Forsvarerne ber om frifinnelse

Mens aktor la ned påstand om fengsel i tre år og ni måneder, mener tiltaltes forsvarere at han ikke skal straffes.

Kjetil Krokeide og Tine Kristiansen representerte tiltalte i saken om verandadødsfallet i lagmannsretten.   Foto: Vidar Eliassen

Nyheter

Tromsø: Onsdag var det duket for avsluttende prosedyrer i saken om verandadødsfallet i lagmannsretten. Ifølge tiltaltes hovedforsvarer, Kjetil Krokeide, er det ikke store forskjeller mellom påtalemyndighetene og forsvarernes syn på faktum i saken. Samtidig understreket han at det ikke er rett å avgjøre skyldgrad uten å ta standpunkt til dødsårsak.