Han presiserer informasjon rundt Vesterålskrafts framtid

Hovedtillitsvalgt i NITO v/Vesterålskraft ønsker å komme med en presisering i forbindelse med uttalelsen NITO hadde til media 20.09.2021.

Costas Berntsen, hovedtillitsvalgt NITO Vesterålskraft 

Nyheter

I NITOs siste uttalelse, ble det opplyst følgende: «Blir vi kjøpt opp av Lofotkraft, kommer Vesterålskraft Nett og Lofotkraft Nett på et tidspunkt til å bli til ett nettselskap og da må nettleien jevnes ut. Noen må betale differansen og det blir i dette tilfelle innbyggere i Vesterålen».