Rike vesterålinger med på initiativ til grønt investeringsfond i nord

Noen av Nord-Norges rikeste går sammen og starter fond for å samle 400 millioner kroner til grønn vekst i nord. Roger og Kristian Adolfsen og Jørn Eidissen er med på initiativet.

Benn Eidissen, Kristian Adolfsen, Roger Adolfsen  Foto: Jørn Aune

Nyheter

I forbindelse med Nordområdemeldingen høsten 2020 ble det kjent at regjeringen ønsker å etablere et investeringsfond i Nord-Norge. I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, behandlet av Stortinget i juni 2021, ble det besluttet at staten bidrar med 200 millioner i første fase, men at man åpner for ytterligere 200. Staten forutsetter at midlene skal matches med private midler, heter det i en pressemelding fra nettverket som har tatt initiativ til å starte opp investeringsselskapet Pilar Kapital.