Fikk nei til å åpne restaurant her. Nå anbefales politikerne å si ja

Administrasjonen i Øksnes anbefaler politikerne å gjøre om vedtak som nekter Ronny Ditlefsen å åpne restaurant og bar i Myre sentrum.

Her ønsker Ronny Ditlefsen å etablere ny restaurant og bar i Myre sentrum. 

Nyheter

På Myre ønsker Ronny Ditlefsen å åpne ny restaurant og bar vis-a-vis Myre Kysthotell. Dette sa flertallet av politikerne i teknisk hovedutvalg nei til. Ditlefsen må i første omgang søke dispensasjon fra reguleringsplan for området, da arealene er regulert til hotelldrift.