Klager på grønt lys til torskeoppdrett

Fiskeridirektoratet region Nordland klager på nytt vedtaket og ber Øksnes kommune om å omgjøre sitt vedtak og gi avslag på søknaden fra Øyfisk AS om dispensasjon fra kommunedelplan for etablering av ny akvakulturlokalitet for oppdrett av torsk ved Hjellsandøya.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Ann Sissel Jenssen

Nyheter

Politikerne i Øksnes ønsket å gi oppdrettsselskapet Øyfisk grønt lys for å etablere en lokalitet for torskeoppdrett sør for Hjellsandøya, og innvilget dispensasjon fra kommuneplanen for en slik etablering. Det til tross for mange advarsler. Planene til Øyfisk har Fiskeridirektoratet, statsforvalteren og Nordland og Øksnes Fiskarlag frarådet, skrev VOL i mai.