Nær 8,9 bredbåndsmillioner til Vesterålen

Tre kommuner i Vesterålen har fått innvilget støtte til bredbåndsutbygging av Nordland fylkeskommune.

Fylkesråd Linda Helèn Haukland har tildelt 8,875 millioner kroner til Vesterålen og bredbåndsutbygging i regionen.   Foto: Nordland fylkeskommune

Nyheter

Totalt er det 8,875 millioner kroner på vei Vesterålen i disse dager. Dette meldes av Nordland fylkeskommune i en pressemelding. Det er i alt 13 kommuner i Nordland som har blitt tildelt de 39,455 millionene fylket hadde til rådighet for prosjektet.