Ett parti ville se mot Lofotkraft

Sortland fremskrittsparti ville gå mer konkret til verks enn de øvrige partiene i Sortland formannskap da saken om eierskapet til Vesterålskraft ble behandlet onsdag. Forslaget fikk kun Frp sin egen stemme.

Freddie Andersen, formannskap- og kommunestyrerepresentant for Frp i Sortland.   Foto: Marius Birkeland

Nyheter

I et av de siste innleggene i det nesten fem timer lange møtet i formannskapet, la Freddie Andersen i Sortland Frp fram en konkret løsning som de ønsket formannskapet med på. Og det omfattet et forslag om at Sortland kommune burde «gå i nærmere forhandlinger med Lofotkraft om salg av aksjer».