Posisjonen fikk gjennom bare et av fem forslag om Vesterålskraft

Sortland formannskap klarte ikke å enes om en enstemmig retning i forhold til spørsmålet om å beholde eller selge Vesterålskraft. Kommunestyret skal behandle saken fredag.

Formannskapet i Sortland var onsdag uenige om veien videre for Vesterålskraft.   Foto: Thor-Ivar Guldberg

Nyheter

Posisjonen i formannskapet, bestående av Sp, Ap og SV, la i formannskapet onsdag fram et forslag på fem punkter. Det første punktet var alle partiene enige om, nemlig at formannskapet overfor kommunestyret foreslår at kommunen går inn for at Vesterålskraft AS opprettholdes med dagens eierskap.