Hedret trofaste ansatte

Hadsel kommune har satt pris på sine trofaste ansatte.

SATT PRIS PÅ I: Mona Benjaminsen, Torgeir Berntsen, Inger Anne Stokke Lind, Mary-Ann Olsen, Sothiraya Sinnathurai, Lill Mari Hauge, Kristin Melchiorsen, Gull Guldberg Pettersen og ordfører Aina Nilsen. Ikke til stede da bildet ble tatt: Rosemary Britten Lind (Stokmarknes skole, 25 år/2019), Betty Ann Kristiansen (Stokmarknes skole, 25 år/2019) og Frank Hansen (Hadsel Eiendom, 25 år/2019).  Foto: Fredrik Jakobsen Hansen/Hadsel kommune

Nyheter

Det opplyser ordfører Aina Nilsen i en pressemelding, som samtidig takker den ansatte for alt de har gjort gjennom et langt yrkesliv som kommuneansatt.

Der takker hun de ansatte som nylig har fått sine gaver for henholdsvis 25 og 35 års tjeneste i Hadsel kommune.

SATT PRIS PÅ II: Hege Lockert (25 år/2020), , Kristin Eidissen (25 år, 2020), Brit Østlyngen (25 år/2020) og Lise Ulriksen (25 år, 2019). Ordfører Aina Nilsen til venstre. Ikke til stede da bildet ble tatt: Anne Iren Lockert (25 år/2019) og Merete S. Karlsen (25 år/2019). Alle har vært ansatt ved Stokmarknes sykehjem, melder Hadsel kommune.   Foto: Fredrik Jakobsen Hansen/Hadsel kommune

- På vegne av kommunestyret ønsker jeg å si takk for innsatsen som er lagt ned gjennom mange år, uttaler Nilsen i forbindelse med tildelingen av gavene.

Hun trekker frem at lang og tror tjeneste trolig ikke er i drømmene til ungdom i dag, men at veien de ansatte en gang valgte, har betydd enormt mye for Hadsel kommune og lokalsamfunnet.

SATT PRIS PÅ III: Lise Eide (psykiatritjenesten, 25 år/2019), Linda Nordgård (hjemmetjenesten Melbu, 25 år/2020), Heidi Jensen (psykiatritjenesten, 25 år/2020), Wenche K. Ellingsen (Seljeveien dagsenter, 25 år/2020), Kirsten Myrvang (Melbu skole, 25 år/2020), Tove Møller (hjemmetjenesten Melbu, 35 år/2020), Ragna Pedersen (miljøtjenesten Melbu, 35 år/2020) og Gunnar Fagerli (psykiatritjenesten, 35 år/2020). Ordfører Aina Nilsen til venstre. Disse hadde ikke mulighet til å være til stede da bildet ble tatt: Monica Fossheim (miljøtjenesten Melbu, 25 år/2019), Tove Rambø (miljøtjenesten Melbu, 25 år/2019), Kjellrun Halvorsen (hjemmetjenesten Melbu, 25 år/2019), Marit K. Lorentzen (hjemmetjenesten Melbu, 25 år/2019), Åshild Osmo (Melbu barnehage, 25 år/2020) og Ellen Holand (miljøtjenesten Melbu, 35 år/2020).  Foto: Fredrik Jakobsen Hansen/Hadsel kommune

- Absolutt alle kommer i kontakt med kommunen og vi er der fra vugge til grav. Det er ca. 1100 ansatte i Hadsel kommune og alle er viktige tannhjul som vi er avhengige av. Det er summen av den innsatsen dere alle legger ned, som gjør oss gode, heter det i uttalelsen fra Nilsen.

Hun trekker videre frem erfaringen og kompetansen som bærebjelke i Hadsel kommune.

SATT PRIS PÅ IV: Heidi E. Karlsen (Hurtigrutens Hus, 35 år/2020), Sigrun J. Remme (økonomiavdeling, 35 år/2019), Sølvi B. Pettersen (miljøtjenesten, 25 år/2019), Kjell Olav Bjørnhaug (tjenestekontoret, 25 år/2019), Anne Lise Seldorsen (Hadsel Eiendom, 25 år/2019), Gunnar Myrland (Sandnes skole, 35 år/2019), Siv Hege Heggelund (hjemmetjenesten Stokmarknes, 25 år/2019), Guro Eidissen (hjemmetjenesten Stokmarknes (25 år/2019), Sissel Anita Heikkilæ (Sandnes skole, 25 år/2020), Liv Helland (NAV, 35 år/2020) og Reidun Joakimsen (hjemmetjenesten Stokmarknes, 35 år/2020). Til høyre: ordfører Aina Nilsen. Disse hadde ikke mulighet til å være til stede da bildet ble tatt: Anita J. Arntsen (Innlandet alderssenter, 35 år/2019), Helen Kristiansen (miljøtjenesten, 25 år/2019), Jill M. Strand (helsestasjonen, 25 år/2019) og Janne Pia Klaussen (hjemmetjenesten Stokmarknes, 25 år/2020).  Foto: Fredrik Jakobsen Hansen/Hadsel kommune- Det står stor respekt av innsatsen som er lagt ned gjennom mange år og den lojaliteten som er vist gjennom å være ansatt i Hadsel kommune over så lang tid, forteller hun.

Ifølge Hadsel kommunes nettsider fikk de som hadde vært ansatt i 25 år et kunstfat laget av Siv Johansen, mens de med 35 års erfaring fikk en inngravert vase.