Så mange timer gratis parkering vil politikerne ha i Sortland sentrum

At posisjonen og opposisjonen i Sortland er uenige om hvorvidt det skal innføres tidsbegrenset parkering i Sortland sentrum, er ikke noe nytt. Torsdag var det dog posisjonen som vant frem i formannskapet.

Det er fra administrasjonen i Sortland foreslått at det skal være en times gratis parkering i sentrumsgatene i Sortland.  Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Nyheter

Parkeringsløsning og hvorvidt det skal innføres tidsbegrenset parkering i Sortland sentrum har vært gjenstand for diskusjon i mange år. Torsdag ble saken behandlet i formannskapet i Sortland, før den skal videre til kommunestyret.