Ordfører Karl-Erling Nordlund:

– Målet er å ivareta lokale interesser

Onsdag fikk han sterk politisk motbør på fire av fem punkter, men to dager senere fikk han ja til åtte punkter. Det var takket være innspill fra samtlige partiet i kommunestyret i Sortland, som samlet står bak vedtaket om å forsette som eier i Vesterålskraft AS.

En strålende fornøyd ordfører i Sortland, Karl-Erling Nordlund, besluttet sammen med de andre partiene i kommunestyret veien videre som eier i Vesterålskraft AS.  Foto: Thor-Ivar Guldberg

Nyheter

Ordfører Karl-Erling Nordlund er i strålende humør når vi møter ham i kommunestyresalen rett etter at kommunen enstemmig har vedtatt å beholde lokalt eierskap i Vesterålskraft. I det spørsmålet har både Bø og Øksnes kommune gjennom sine prosesser gått i stikk motsatt retning. De ønsker begge å selge aksjer i Vesterålskraft, til ulike interesser i kraftmarkedet som har tilbudt seg å overta selskapet. Målet med aksjesalgene er å kunne bruke pengene til andre formål i egen kommune.