Her blir de enige om Vesterålskraft

Kommunestyret i Sortland har besluttet å beholde aksjene i Vesterålskraft, og åpner samtidig for å kunne kjøpe seg opp i selskapet. Tre beilere som ville kjøpe kraftselskapet ble avvist.
Nyheter

Kommunestyret i Sortland brukte fredag over fem timer på å diskutere saken som onsdag ikke gikk i favør av ordfører Karl-Erling Nordlund fra Senterpartiet.