Stort sprik i arbeidsledigheten i Vesterålen

Tre av vesterålskommunene ligger under landssnittet for helt ledige arbeidssøkere, mens to ligger over.

Illustrasjonsbilde arbeidsledighet.  Foto: Gorm Kallestad/NTB

Nyheter

Ved utgangen av september har Nordland 2.148 helt ledige arbeidssøkere. Dette utgjør 1,7 prosent av arbeidsstyrken, og fylket har sammen med Troms og Finnmark landets laveste ledighet. Landet som helhet har 2,4 prosent helt ledige, opplyser NAV i en pressemelding.