– En viktig milepæl for driften av havfarmen

Havfarmlokaliteten Ytre Hadseløya har oppnådd miljøstandard.

Nordlaks´ Havfarmen  Foto: Marius Birkeland

Nyheter

Dette opplyser Nordlaks på sin Facebook-side.

– Nordlaks jobber med flere frivillige sertifiseringer både for å forbedre og dokumentere at vår produksjon av oppdrettslaks møter kundenes og øvrige interessenters krav til bærekraft og åpenhet, påpeker selskapet.

ASC-standarden (Aquaculture Stewardship Council) er en frivillig miljøstandard som stiller spesifikke krav til driften ved lokaliteter. Innholdet i standarden er fordelt på åtte prinsipper som dekker tema om ivaretakelse av det naturlige habitatet, økosystemet og biodiversiteten på, og i lokalmiljøet rundt, lokalitetene, opplyser selskapet.

– Etter fullføringen av første produksjonssyklus er det gledelig for Nordlaks at arbeidet som har blitt lagt ned det siste året fører til at havfarmlokaliteten nå er blitt ASC-sertifisert. Dette er en viktig milepæl for driften av havfarmen, fastslår Nordlaks.