Økte omsetningen med 47 prosent under pandemien

I pandemiåret 2020 økte Grillo Catering omsetningen med 1,5 millioner kroner, som tilsvarer 47 prosent.

Tore Willassen er daglig leder i Grillo Catering. Selskapet klarte seg bra i 2020 etter en omlegging av driften i forbindelse med pandemien.   Foto: Arkivfoto/Rune Kr. Ellingsen

Nyheter

Cateringselskapet som holder til i Sigerfjord økte omsetningene fra 3,28 millioner kroner i 2019 til 4,81 millioner kroner i 2020. Samtidig har kostnadene økt noe tilsvarende.