Nekter å fjerne kravet om helseattest

Viktige faglige vurderinger mangler, mener samferdselsministeren.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide lar det være opp til en ny regjering å gjøre noe med helsekravene for eldre bilførere.   Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Nyheter

Samferdselsminister Knut Arild Hareide ønsker ikke å fjerne kravet om helseattest for eldre bilførere, selv om Stortinget i februar vedtok regjeringen om at kravet skulle oppheves.