Vil gi oppfriskningsdose til alle over 65 år

Regjeringen har besluttet at alle over 65 år vil få tilbud om en oppfriskningsdose med koronavaksine.
Nyheter

Det melder Helse- og omsorgsdepartementet i en pressemelding.

Folkehelseinstituttet (FHI) har fått i oppdrag å vurdere om helsepersonell også skal tilbys en oppfriskningsdose.

Det europeiske legemiddelbyrået EMA har vurdert oppfriskningsvaksinering med BioNTech-Pfizer-vaksiner. Mandag denne uken konkluderte de med at man kan vurdere å gi boosterdose til personer fra 18 år når det har gått minst seks måneder etter dose to.

– Fullvaksinerte er i utgangspunktet godt beskyttet mot alvorlig sykdom selv 6 måneder etter vaksinering. FHI mener likevel at beskyttelsen mot alvorlig sykdom vil kunne falle i den eldre delen av befolkningen. Målet med en oppfriskningsdose til eldre er å øke beskyttelsen mot å bli alvorlig syk av covid-19, og å gi høyere grad av beskyttelse mot nye virusvarianter og forlenget beskyttelse, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Ifølge pressemeldingen anbefaler FHI at rekkefølgen for vaksinering med oppfriskningsdose følger den samme aldersprioriteringen som ved grunnvaksinasjonen. Det vil si at sykehjemsbeboere og alle over 85 år får tilbud først, deretter aldergruppene 75-84 år og så 65-74 år.

Helse- og omsorgsdepartementet har også besluttet å følge FHIs anbefaling om å tilby en oppfriskningsdose med mRNA-vaksine til dem som har fått én dose Janssen-vaksine. Janssen-vaksinen er en én-dosevaksine.

Influensavaksine

Kommunene har god vaksinasjonskapasitet og er bedt om å ha beredskap for å kunne tilby oppfriskningsdoser. Dersom de har utfordringer med kapasiteten når de samtidig skal vaksinere mot sesonginfluensa i de neste ukene, skal de ifølge pressemeldingen prioritere etter denne rekkefølgen:

  1. Første dose til uvaksinerte
  2. Andre dose til dem som kun er vaksinert med én dose
  3. Tredje dose til immunsupprimerte
  4. Sesonginfluensavaksine
  5. Oppfriskningsdose til sykehjemsbeboere og alle over 65 år

– Oppfriskningsvaksinasjon mot covid-19 må ikke gå på bekostning av influensavaksinasjon. Det er viktig å ta influensavaksine fordi vi forventer kraftigere utbrudd av influensa denne sesongen. Eldre har økt risiko for alvorlig forløp av influensa, påpeker Høie.

FHI anbefaler ikke at influensavaksine og koronavaksine settes samtidig. Det bør gå én uke mellom.

– Svært god beskyttelse

Vaksinene som benyttes i det norske koronavaksinasjonsprogrammet gir ifølge pressemeldingen svært god beskyttelse mot alvorlig koronavirusinfeksjon, og 85 prosent av alle over 18 år er fullvaksinerte. Vaksinasjon pågår fremdeles i gruppen 12 år og eldre. Personer med alvorlig svekket immunforsvar, har allerede fått tilbud om dose tre.

Ifølge pressemeldingen er tilgangen på vaksiner god. Vaksinasjon med oppfriskningsdoser av koronavaksine vil skje fra månedsskiftet oktober-november, etter at influensavaksineringen er ferdig. Det vil være forskjeller mellom kommunene når de ulike gruppene er ferdigvaksinert.

– Tidspunktet for når en kommune kan gå over til å vaksinere neste delgruppe av eldre styres av fremdriften i vaksineringen i den enkelte kommune, og ikke av nasjonale beslutninger, påpeker Høie.

Dette betyr begrepene:

Tredje dose: Ekstra vaksinedose til personer med alvorlig svekket immunforsvar med antatt svak vaksine-effekt etter to doser.

Oppfriskningsdose: Kan gis til personer som forventes å ha god effekt av to doser. De får en ekstra dose for å beholde den gode effekten.

Boosterdose: Det samme som oppfriskningsdose.