Hadsel formannskap:

Storflom kan gi byggebegrensninger

Storflommen på Myrland, som rev med seg to bruer, kan medføre at det blir begrensninger i hvilke områder det blir lov å bygge.

Slik så det ut etter at veien forsvant på Myrland på Austvågøya, ifølge et bilde Hadsel kommune har sendt ut.  Foto: Hadsel kommune

Nyheter

Ifølge spesialrådgiver Hans Christian Haakonsen jobbes det nå for å utarbeide en ROS-analyse, hvor blant annet grunnforhold og rasfare er med i vurderingene.