NHO vil ruste opp tre vegstrekninger i Vesterålen

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) i Nordland mener at veien mellom Sortland og Risøyhamn er for dårlig. Det gjelder også to andre veistrekninge i regionen. Derfor ber de Nordland fylkeskommune prioritere veistrekningene i forbindelse med gjennomgang av den regionale transportplanen for Nordland.

Daniel Bjarmann-Simonsen i NHO Nordland har lyttet til medlemmene og prioritert hva de vil gjøre først.  

Nyheter

Planen vil omfatte all transport som Nordland fylkeskommune er ansvarlig for. Den vil peke ut retningen for veiutbygging fram til 2033, og skal vedtas av fylkestinget i Nordland.