Øksnes med plan for å Leve Hele Livet

Leve Hele Livet er en kvalitetsreform for eldre som handler om mennesker. Denne har nå Øksnes kommune vedtatt å ta del i.
Nyheter

Nylig vedtok hovedutvalg for helse og sosial i Øksnes at kommunen ønsker å ta del i reformen «Leve hele livet». Det er utarbeidet en grundig temaplan i Øksnes, som påpeker at reformen består av 5 hovedområder hvor det ofte svikter i tilbudet til eldre i dag.