Arbeidsgiver fikk millionbot etter dødsulykke

Østbø AS er ilagt en bot på en million kroner etter at 47 år gammel mann mistet livet under rengjøring av en bensintank på en bensinstasjon.
Nyheter

Hendelsen skjedde på Tverlandet i oktober 2019. Meldingen om millionboten kommer fra politiet i Nordland i en pressemelding.

Politiet, ved politiadvokat Cecilie Øiesvold, skriver at grunnlaget for boten er mangelfull oppfølging av lovendring fra 2013. Lovendringen skjerpet kravene til arbeid i gassfylte tanker.

– Denne lovendringen var ikke blitt fanget opp, noe som førte til at rutiner og arbeidsmetodikk dermed heller ikke var blitt endret i henhold til den nye loven. Forelegget er gitt med hjemmel i arbeidsmiljøloven § 19-1 med tilhørende forskrifter, melder Øiesvold.

I tillegg til at arbeidsgiveren Østbø AS, var også oppdragsgiveren under etterforskning. Oppdragsgiveren ble i utgangspunktet bøtelagt med 300.000 kroner. Det ble gjort en ny vurdering etter at oppdragsgiver kom med merknader. Ifølge pressemeldingen ble resultatet at saken mot oppdragsgiver ble henlagt og boten frafalt. Riksadvokaten har opprettholdt henleggelsen, selv om den har vært påklaget av Arbeidstilsynet og pårørende.

– Saken har vært grundig behandlet, men har vært krevende å etterforske fordi den er knyttet til et komplisert regelverk. Dette er hovedgrunnen til at saken har tatt lang tid å ferdigstille, uttaler Øiesvold.