– Reverserer fergeprisene til 17,5 prosent

Fylkesråd for transport og infrastruktur i Nordland fylkeskommune, Bent-Joacim Bentzen, reagerer på at regjeringen i Statsbudsjettet for 2022 har endret 25 prosent prisreduksjon i fergetakstene, til 17,5 prosent.

Fylkesråd for transport og infrastruktur, Bent-Joacim Bentzen.  Foto: Ragne Borge Lysaker

Nyheter

– De reverserer delvis reduksjonen i fergeprisene fra 25 prosent til 17,5 prosent, noe som ikke er i tråd med Stortingets vedtak i saken, sier fylkesråden i en kommentar til VOL, som en reaksjon på regjeringens forslag til statsbudsjett.