Finansierer FOT-ruter fra Skagen og Andenes

Regjeringen har i statsbudsjettet for 2022 foreslått å finansiere FOT-ruter fra Stokmarknes Lufthavn Skagen og Andenes lufthavn.

Stokmarknes lufthavn, Skagen.   Foto: Thor-Ivar Guldberg

Nyheter

Såkalte FOT-ruter (flyruter fra småflyplasser som er på anbud) skal sikre et tilbud når det er lite sannsynlig at flyselskapene selv ønsker å drive på kommersielt grunnlag. Da går staten inn og subsidierer driften. Det gir generelt lavere billettpriser på de aktuelle rutene.