Har fordelt 300.000 til grendehus

Nå er grendehusmidlene fordelt

Jørun Drevland, Elisabeth Reinsnes, Freddie Andersen, Harriet Rødsand, Odd Kjæreng, Ann Cathrin Stavseth og Svein Robert Vestå har stått bak fordelingen av penger til grendehusene i Sortland.   Foto: Tone Toften

Nyheter

Det er styret i Kulturfabrikken som fordeler penger til de ulike grendehusene hvert år. I år var rammen de kunne fordele på 300.000 kroner, opplyser styreleder i Kulturfabrikken, Svein Robert Vestå, i en pressemelding.