Tre leverandører kjemper om kontrakten på Hålogalandsveien

Fristen for å levere første tilbud er i mai 2022.

Hålogalandsvegen går blant annet gjennom Gullesfjord-krysset der E10 møter rv. 85 til Sortland.   Foto: Tomas Rolland, Statens vegvesen

Nyheter

Det er i en pressemelding fra Statens vegvesen at opplysningene om at tre leverandører er godkjent som tilbydere i konkurransen om å få bygge E10 Hålogalandsveien. E10 Hålogalandsvegen er et OPS-prosjekt (offentlig privat samarbeid).

De tre tilbyderne er

  • Via Borealis – som ledes av italienske ASTM Group. Rambøll Norge AS og Mesta AS er også med i prosjektet.
  • Nordland Forbinde – som ledes av Gülermark og har AFRY Norway AS som en av deltakerne i prosjektet.
  • Skanska Hålogalandsvegen – som har Skanska Norge AS som prosjektleder, og i tillegg har med flere norske medhjelpere som deltakere i prosjektet.

Spent

Prosjektsjef og avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Stein Johnny Johansen, uttaler i pressemeldingen at han er spent på hvordan tilbyderne vil løse de strenge klimakravene som Statens vegvesen har lagt opp til i forbindelse med byggingen. Alle tilbyderne blir beskrevet som aktører med solid erfaring fra gjennomføring av kompliserte samferdselsprosjekt.

– Det er gledelig at alle leverandørene har knyttet til seg norske selskap med kompetanse innen prosjektering, bygging og drift, uttaler Johansen.

  Foto: Statens vegvesen / illustrasjon

Utbyggingsdirektør i Statens vegvesen, Kjell Inge Davik, sier det er godt nytt med tre tilbydere og at det vil sikre en god tilbudsprosess med god kvalitet.

– Med reell konkurranse mellom tre sterke aktører, sikrer vi oss at dette store og viktige prosjektet blir levert til markedspris, forklarer utbyggingsdirektøren.

Avklaringsfase

Statens vegvesen skriver at prosjektet nå er på vei inn i en avklaringsfase, der leverandørene skal få detaljert kunnskap om det de skal levere tilbud på.

Hver leverandør skal få levere tre tilbud. Statens vegvesen skal veilede mellom første og andre tilbud med tanke på forbedring av kvalitet og pris, mens det tredje tilbudet som leveres skal være det endelige og avgjøre hvem som vinner kontrakten.

Det første tilbudet skal leveres i mai 2022, mens Statens vegvesen opplyser i pressemeldingen at de forventer å tildele og signere en kontrakt på våren eller sommeren i 2023. Byggestart er beregnet til høsten 2023. Det antas en byggetid på seks-sju år, som gjør at veien i beste fall står ferdig og klar til å tas i bruk i 2029.