Millionmerforbruket i helse- og omsorg:

Må se på utgiftshoppene i helse- og omsorg

– Vi har ikke hatt kontroll på utgiftssiden, sier konstituert kommunedirektør Tommy Løveng om økonomirapporten for Hadsel kommune, hvor helse- og omsorgssektoren har et merforbruk på 12 millioner.

Holdt ikke stikk: – Vi tok noen forutsetninger da vi behandlet budsjettet i fjor, som ikke holdt stikk. Skatteinngangen har reddet oss før, men vi ligger høyere på utgiftssiden nå enn da vi vedtok budsjettet. Det må vi adressere, sier konstituert kommunedirektør Tommy Løveng.  Foto: Arkiv/Per Eivind Knudsen

Nyheter

Så langt som mulig er ekstrautgiftene i forbindelse med koronapandemien dekket inn av ekstra overføringer. Det har derimot vært et høyt overforbruk i sektoren, og som tidligere nevnt er brorparten av utgiftene lønnsutgifter. Dette får flere av de folkevalgte til å se tilbake på budsjettprosessen i fjor, og stille seg selv spørsmål om de har satt opp budsjetter som i det hele tatt kan holdes.