Noe mindre lønnsomt for Eidsfjord Sjøfarm

Ifølge bedriften handler det blant annet om økte kostnader knyttet til egne krav og myndighetskrav i driften.

Lønnsomheten til Eidsfjord Sjøfarm har gått ned de siste fem årene, men er fortsatt svært god. Her er oppdrettsselskapets lokalitet på Stretarneset i Eidsfjorden, som ifølge Barentswatch for tiden er brakklagt.  Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Nyheter

Driftsmarginen har falt jevnt og trutt hos Eidsfjord Sjøfarm i løpet av de fem siste årene, fra 2016 til og med 2020, ifølge regnskapstall fra Brønnøysundregistrene. På denne tida har den falt fra 45,65 til 28,15 prosent.