Tilpass utdanningen til unge voksne  

7 000 personer er i såkalt ungt utenforskap i Nordland. Nå vil Høyres gruppeleder, Beate Bø Nilsen, adressere at det må legges mer ressurser inn i å hjelpe unge voksne gjennom tilpasset utdanning.

Beate Bø Nilsen, formannskaps- og kommunestyrerepresentant for Høyre i Sortland., i tillegg til at hun er Høyres gruppeleder på fylkestinget.  Foto: Øyvind Aukrust

Nyheter


– Nordland fylkeskommune gir tilbud om opplæring gjennom nettskole og noen oppfatter dette som lite tilfredsstillende. Flere ønsker opplæring ved bruk av ordinær klasseromsundervisning, blant annet fordi de har norsk som andrespråk, påpeker Nilsen i en pressemelding.

Ikke ideelt med nettstudier

Nilsen vil derfor at fylkesrådet skal vurdere andre undervisningsmetoder enn nettstudier for elever som har norsk som andrespråk.

– Undersøkelser viser derimot at det største hinderet for at flerspråklige ikke tar etter- og videreutdanning er at de ikke behersker norsk godt nok, og at de mangler grunnleggende ferdigheter innen IKT. Utilstrekkelige språkkunnskaper og svake digitale ferdigheter er på samme måte årsaken til at flerspråklige kommer lengre bak i køen når læreplassene formidles, underbygger Nilsen.

Best mulig rustet

Nilsen påpeker at man må sikre at norskkunnskapene til de flerspråklige ligger på kompetansenivået B2, før de begynner videregående opplæring.

– Videregående opplæring skal tilpasses behovet til den enkelte. Da vil det også være en stor fordel at hver enkelt er best mulig rustet når de starter på videregående opplæring etter den retten man har som ung voksen over 25 år, avslutter Beate Bø Nilsen, som håper å få fylkestinget med på uttalelsen hun fremmer i fylkestinget i morgen.