Andøya tapte voteringen, disse partiene stemte for

Stortinget voterte torsdag ettermiddag over et forslag fra SV, om å beholde Andøya flystasjon. Allerede før voteringen var det klart at forslaget ikke hadde mulighet til å overleve behandlingen i Stortinget.

Orion lever på Andøya, fram til nye overvåkingsfly ankommer Norge og blir stasjonert permanent på Evenes. 

Nyheter

Det var forventet at voteringen skulle gå i disfavør av å beholde overvåkingsflyene på Andøya, og at det neppe blir omstøtt i fireårsperioden som den nye nasjonalforsamlingen er inne i. I mellomtiden vil den nye hangaren for nye overvåkingsfly som planlagt bli ferdig bygget på Evenes flystasjon.