Bruker over 79 millioner på subsidierte flyreiser

Staten bruker over 79 millioner kroner per år på subsidiering av flyreiser med Widerøe til og fra Vesterålen. Det gir reisende billigere billetter på de aktuelle flystrekningene.

Flystrekningen fra Stokmarknes Lufthavn Skagen til Bodø og Tromsø har blitt FOT-rute, og gir flypassasjerene lavere billetter.  Foto: Thor-Ivar Guldberg

Nyheter

Det viser en oversikt som VOL har fått fra Samferdselsdepartementet. Hver måned betaler staten nærmere 6,6 millioner kroner på å subsidiere flyreiser fra og til Vesterålen. Det er flyruter tur-retur Andenes-Tromsø, Andenes-Bodø, Stokmarknes-Bodø og Stokmarknes-Tromsø tallene gjelder:

Flystrekning

Per måned

Per år

Andenes-Bodø/Tromsø

2.296.764


Stokmarknes-Bodø

2.573.000


Stokmarknes-Tromsø

1.723.000


Vesterålen summer

6.592.764

79.113.168

Seniorrådgiver Henrik Jonassen ved kommunikasjonsenheten i Samferdselsdepartementet opplyser til VOL at summene i oversikten bare utgjør det ordinære tilskuddet fra staten. Det inkluderer ikke midler til reforhandlinger eller merkompensasjon knyttet til covid-19.

– Midler til flyrutekjøp bevilges over de årlige statsbudsjett og blir justert for prisendringer hver år. Nivået på kompensasjon per rute fastsettes som et resultat av en åpen konkurranse mellom flyselskapene, sier han til VOL.


Finansierer FOT-ruter fra Skagen og Andenes

Regjeringen har i statsbudsjettet for 2022 foreslått å finansiere FOT-ruter fra Stokmarknes Lufthavn Skagen og Andenes lufthavn.


Flest kommersielle

Samferdselsdepartementet meldte tirsdag at de aller fleste flyruter i Norge drives kommersielt av flyselskapene. For å sikre et godt flytilbud over hele landet, kjøper staten transport på flyruter som ikke kan drives bedriftsøkonomisk lønnsomt. Disse flyrutene er hovedsakelig på Vestlandet og i Nord-Norge.

Gjennom EØS-avtalen har alle flyselskap i EØS-området fri adgang til å etablere nye flyruter i Norge, og mellom Norge og resten av EØS-området. Ifølge departementet er det aller meste av flytrafikken i Norge i dag derfor kommersielle flyruter med rutetilbud og billettpriser satt i et marked gjennom fri konkurranse.

I praksis er det Widerøe som går av med seieren i konkurransen om de ulike FOT-rutene i Nord-Norge.


Lover å følge med hva Senterpartiet gjør med FOT-rutene

– Senterpartiets valgløfte koster 400 millioner kroner.


Offentlig konkurranse

– Der markedet alene ikke gir et tilfredsstillende flyrutetilbud kan Samferdselsdepartementet, for å sikre et godt flytilbud over hele landet, kjøpe flyrutetjenester etter en offentlig konkurranse blant flyselskapene, og pålegge såkalte forpliktelser til offentlig tjenesteytelse (FOT) på flyruter, der det stilles krav til billettpris, kapasitet, frekvens, ruteføring mv. Kontrakt tildeles normalt flyselskapet som tilbyr tjenesten til den laveste kostnaden for staten, og flyselskapet får i kontraktsperioden enerett på rutetrafikk på den aktuelle flyruten. Disse FOT-rutene er hovedsakelig på Vestlandet og i Nord-Norge, meldte departementet tirsdag.


Så mye vil det koste å fly til og fra Skagen

Fra 1. oktober skal det maksimalt koste 1.439 kr for en flybillett fra Skagen til Bodø. Til Tromsø er høyeste tillatte pris 1.627 kr.


Fikk gjennomslag

Det har lenge vært et krav fra Vesterålen om FOT-ruter, spesielt sammenlignet med Lofoten, som i mange år har hatt FOT-ruter. Stokmarknes Lufthavn Skagen har i mange år blitt sett på som en ren kommersiell lufthavn. Årsaken er at Stokmarknes Lufthavn Skagen tidligere var blant de mest trafikkerte i kortbanenettet. Politikerne har etter hvert fått gjennomslag for FOT-ruter til og fra Skagen. Det er har tidligere vært, og er fortsatt, FOT-ruter til og fra Andenes. Samferdselsdepartementet legger opp til videreføring av FOT-rutene fra Skagen også etter 31. mars 2022.


Erna med gladnyhet om Skagen

Statsminister Erna Solberg hadde med seg gode nyheter da hun inviterte til en presseseanse på Stokmarknes lufthavn Skagen.


Samferdselsdepartementet bruker også store summer på subsidier til FOT-ruter i Lofoten:

Strekning

Per måned

Per år

Svolvær-Bodø

1.789.559


Leknes-Bodø

2.138.515


Røst-Bodø

2.107.307


Værøy-Bodø

3.409.829


Lofoten

9.445.210

113.342.520

Dette er FOT-rutene i Vesterålen og omliggende regioner:

  1. Andenes–Tromsø-Andenes
  2. Stokmarknes–Bodø-Stokmarknes
  3. Stokmarknes–Tromsø-Stokmarknes
  4. Evenes–Bodø-Evenes
  5. Evenes–Tromsø-Evenes.
  6. Svolvær–Bodø-Svolvær.
  7. Leknes–Bodø-Leknes
  8. Røst–Bodø-Røst
  9. Værøy–Bodø-Værøy (helikopterrute)

Slår et slag for rutetilbudet på Stokmarknes

Hva skjer med FOT-rutene på Stokmarknes lufthavn etter 1. april 2022? spør Høyres lokalforeninger i Vesterålen overfor samferdselsministeren i dette brevet, sendt til Samferdselsministeren.