748 nye koronasmittede registrert siste døgn – dobling fra forrige uke

Det siste døgnet er det registrert 748 koronasmittede i Norge. Det er 392 flere enn samme dag i forrige uke. Det ble registrert ti nye tilfeller knyttet til Vesterålen.

Antallet koronasmittede øker igjen, selv om nesten sju av ti innbyggere er fullvaksinerte.   Foto: Torstein Bøe / NTB

Nyheter

De siste sju dagene er det i snitt registrert 503 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 399, så trenden er igjen stigende.

Ved midnatt var det registrert 21 nye koronasmittede i Nordland, der tredelen av dem kom fra Andøy og er relatert til det pågående utbruddet i kommunen. To tilfeller fra Sortland og et fra Hadsel bringer totalen for Vesterålen opp i ti nye tilfeller. Sortland og Hadsel kommune har ikke bekreftet noen nye tilfeller, men tallene fremgår av VGs oppdaterte oversikt. Tilfellene kan også dreie seg om personer med folkeregistrert adresse i kommunene, men som er bosatt andre steder.

I tillegg ble det registrert fem nye smittede i Bodø, to i Vestvågøy og et tilfelle i Narvik, Vevelstad, Rana og Røst. Tilfellet fra Vevelstad var det første som var registrert i kommunen siden pandemien startet. Dermed har alle kommunene i fylket vært rammet av pandemien.

Totalt er det ved inngangen til fredag 236 personer med pågående koronasykdom i Nordland fylke. Bodø har flest med 78 tilfeller, mens Narvik følger deretter med 41. Vågan og Andøy står begge med 22 tilfeller hver.

I Vesterålen er det 51 pågående koronatilfeller, der Andøy har flest med 22 og har en stigende trend. Øksnes, som også har hatt et større utbrudd, går tilbake og har nå 19 sykdomstilfeller registrert i kommunen. Sortland står med ni, mens Hadsel står med et.

Torsdag var 121 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var tre flere enn dagen før. Fem personer var innlagt ned Nordlandssykehusets avdeling i Bodø, ingen ved avdelingene i Vesterålen og Lofoten.

32 av pasientene ligger på intensivavdeling, og blant dem er elleve på respirator. Det er tre flere på intensiv og fem færre på respirator sammenlignet med dagen før, ifølge Helsedirektoratets oversikt.

I uke 41 var vel halvparten av alle koronainnlagte vaksinerte (56 prosent), ifølge ukesrapporten fra FHI.

– Blant de fullvaksinerte som blir innlagt, er det flere eldre og personer med risikofaktorer. Blant de uvaksinerte er det flere yngre, sier avdelingsdirektør Line Vold i FHI.

I alt har 198.909 personer testet positivt for korona i Norge siden mars i fjor. Av disse er 893 døde. Nesten seks av ti døde er over 80 år gamle.

Nesten 4,2 millioner nordmenn er vaksinerte, og vel 3,7 millioner er fullvaksinerte, viser FHIs vaksinestatistikk. Det tilsvarer en andel på henholdsvis 78 og 69 prosent av befolkningen.