Norsk oppdrettsfisk har under grenseverdiene for miljøgifter

Hvert år sjekker Havforskningsinstituttet norsk oppdrettsfisk på vegne av Mattilsynet. Overvåkningen er et krav fra EU, og skal sikre at norsk oppdrettsfisk ikke inneholder uønskede stoffer som kan være helseskadelig.

  Foto: Illustrasjon - Terje Bendiksby/NTB

Nyheter

I 2020 ble 13 845 oppdrettsfisk undersøkt for ulovlige og uønskede stoffer. Forskerne fant ingen overskridelser av EUs grenseverdier. Dette skriver Havforskningsinstituttet på sine hjemmesider.