Disse tre har fått ny jobb. To av dem i Vesterålen

Kompetansehuset Adwice bemanner opp i Vesterålen.

Christian Fredriksen (bak til venstre), sammen med Ingrid Husevåg og Gisle Jenssen Malnes. Fredriksen og Husevåg er ansatt ved Adwice sin avdeling på Sortland, mens Jenssen Malnes skal ha Svolvær som sitt arbeidssted innen samme selskap.   Foto: ADWICE

Nyheter

I en pressemelding opplyser selskapet, som beskriver at de har gått fra å være regnskapskontor til å bli et kompetansehus, at de har ansatt ni nye personer, derav fire som vil ha tilhold på kontoret i Vesterålen.