Skattebetalerforeningen reagerer på praksis

Skattebetalerforeningen mener at mulighetene for personlig veiledning og rådgiving fra skattebehanndlere er svært begrenset.

Advokat Per-Ole Hegdahl i Skattebetalerforeningen mener det er et stort tankekors at folk som enten ikke er gode på data eller synes det blir for dyrt å kontakte en skatterådgiver, ikke får den hjelpen de trenger.  Foto: Skattebetalerforeningen

Nyheter

Foreningen viser til saken der Gunn Inger Simonsen fra Sortland som mener hun ikke får den hjelpen hun trenger fra Skatteetaten.