– Dette klarer ikke vi alene

Formannskapet i Sortland gjorde torsdag et vedtak der de erklærer all form for organisert kriminalitet, også énprosentmijøet, for uønsket.

Per Erik Hagen, leder for geografisk driftsenhet for Lofoten og Vesterålen i politiet, var helt klar på at det må samarbeid mellom flere aktører til for å hindre etablering og rekruttering til kriminelle miljøer.  Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Nyheter