Møtes til uken for å drøfte Vesterålskraft-saken

Tirsdag møtes eierne av de tre kraftselskapene i Vesterålen til dialogmøte rundt Vesterålskraft.

Fra øverst venstre: Knut Andreas Stormo (Sp), John Danielsen (Sp), Aina Nilsen (Sp), Karl Erling Nordlund (Sp) og Sture Pedersen (H).  Foto: Arkiv

Nyheter

Det er Sortland kommune som har tatt initiativ til dialogmøtet. Karl-Erling Nordlund (Sp) sier til VOL at både Bø, Øksnes, Hadsel og Andøy er invitert til møtet.