Fikser oppstillingsplassen ved lufthavna på Andenes

Dårlig banedekke gjorde at Norwegian ikke fikk kjøre flyene inn foran den sivile flyterminalen på Andenes i sommer med motorene i gang. Nå utbedres oppstillingsplassen og til våren skal det asfalteres.

DRENERING: Forsvaret bytter nå ut en del av dreneringen i grunnen under oppstillingsplassen foran den sivile flyterminalen ved Andøya lufthavn. Til våren skal det legges asfalt slik at Norwegian igjen kan kjøre flyene sine inn foran terminalen.  Foto: Forsvaret

Nyheter

Tilsynet i april gjorde at Luftfartstilsynet ga flere pålegg og begrensninger når det flytrafikken ved Andøya lufthavn. Påleggene gjorde at Forsvaret som flyplasseier valgte å stenge blant annet den nordlige innkjøringen til rullebanen.